Trek LaluanLaluan trek kayuhan telah dikemaskini sila klik dibawah untuk paparan.

Terdapat 2 paparan utama iaitu "Map" dan "Chart". Pada bahagian "Chart"terdapat 3 paparan
iaitu "Timing, Eleavation dan Temperature"... Abaikan Timing kerana pemetaan trek dilakukan
dengan menggunakan motosikal.

Bawa cursor melalui  garisan graf untukl maklumat lanjut

KLIK DI SINI UNTUK PETA LALUAN yang lebih lengkap dan interaktif

SEBAHAGIAN DARI LALUAN KAYUH BENDANG